Members

Institute Director.

Fr. Dr. Peter Jianmin ZHAO

Board of Advisors

Prof. YANG Huilin, Dr. Jean-Paul Wiest, Fr. Eamonn OBrien, Bp. XU Honggen, Dr. Fr. YANG Xiaoting, Fr. WANG Heping, Sr. JIAO Yanmei

Researchers from the Church

Fr.Dr.YANG Xiaoting, Bp. XU Honggen, Sr. JIAO Yanmei, Fr. WANG Heping, Fr. YANG Yu, Fr. LIU Zhentian, Fr. LIU Zhe, Fr. ZHEN Xuebin, Ms. Dr. ZHOU Hui, Mr. Dr. BAI Hong, Dr. Jean-Paul Wiest

Researchers not from the Church

Prof. YANG Huilin, Prof. ZHANG Xiping, Prof. WANG Meixiu, Prof. GU Weimin, Porf. KANG Zhijie, Prof. HOU Jie, Prof. WU Liwei, Prof. SONG Xuhong, Dr. CHEN Zhixiong


Institute Director.
Fr. Dr. Peter Jianmin ZHAO

141 Qian Men Xidajie Ave., Beijing, P. R. China
Tel/Fax: 0086-10-66068969
Emails: sapientia@shangzhi.org
 shangzhipress@hotmail.com
Website: www.shangzhi.org